Facility management

Facility Management můžeme aplikovat na dvě skupiny potencionálních uživatelů. První skupinu tvoří investoři a developerské organizace. Druhá skupina se skládá z vlastníků stavebních objektů a firem. Pokud shrneme cílovou skupinu Facility Managementu, jedná se o větší firmy s větším počtem zaměstnanců.

Co je to Facility Management...

Facility Management je poměrně nový obor nebo metoda, ale ve svém principu je starý jako lidstvo samo. Význam jednotlivých slov znamená, facility - vhodný objekt pro správu a management – vedení, správa, řízení. Tento obor má však po celém světě mnoho definicí, v češtině dokonce speciální výraz nemáme. Všechny vysvětlení však modifikují původní vysvětlení asociace IFMA: Metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd. Její aplikací organizace dosahují úspor ploch a nákladů ve výši až 30%.

Cíle Facility Managementu

Každá společnost si zajišťuje svůj plynulý chod. Čím menší firma, tím je správa a činnost snadnější. Problém nastává tehdy, pokud vzrůstá vliv firmy a její obrat. Poté je správné fungování společnosti prioritní. A zaměstnanci i vedení společnosti potřebují pro kvalitní práci několik služeb, aby se mohli věnovat svému oboru a činnosti. Tyto služby zajišťují zázemí, což převážně znamená, že zajišťují prostředí, ve kterém pracují jednotliví zaměstnanci i vedení společnosti. Patří mezi ně například optimální využívání všech technologií v budově či zajištění kvalitních služeb v objektu. Všechny tyto činnosti zajistí právě facility management. Vedoucí facility manager pak namixuje optimální vyvážení těchto služeb za minimální náklady.

Všeobecně známá definice: Prioritou Facility Managementu je posílit v organizaci ty procesy, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace.

V současné době již nestačí zákazníkovi dodat požadované produkty, ale i služby, které s dodávanými produkty úzce souvisí. Proto jsme pro vás připravili nejenom jednotlivé služby, ale i komplexní soubory, které lze nastavit podle potřeb zákazníka.