Odlučovače

Kompletní řešení pro optimální pracovní prostředí

AKNEL Group a.s. vyvíjí, vyrábí a dodává zařízení, která jsou zaměřena na zlepšení životního prostředí. Naše filtrační jednotky pod označením AFJ 600, AFJ 1000, AFJ 2000…..AFJ 8000 čistí vzduch v mnoha společnostech, zaměřených na strojní průmyslovou výrobu, a to od menších společností až po nadnárodní koncerny. S klidným svědomím můžeme říci, že čím více budeme úspěšní v prodeji našich filtračních jednotek, tím větším přínosem budeme pro životní prostředí a čistotu ovzduší.

Vzduch procházející přes naše filtrační jednotky je tak čistý, že se může bez jakéhokoliv rizika vypouštět přímo do okolí. V zimním období se může vypouštět z filtrační jednotky zpět do prostoru výrobní haly nebo dílny a v období letním ven do okolního prostředí (tzv. zimní a letní provoz). Separovaný olej může být recyklován, a tím opět podstatně šetříme životní prostředí a zároveň našim zákazníkům ušetříme také značné finanční náklady na energii.

Filtrační kazety používané k filtraci olejové mlhy a kouře mají nejvyšší životnost ze všech srovnatelných filtrů dostupných na našem trhu. Právě jejich výkonnost pro filtraci do velikosti částic 0,3µm je konzistentně 99,99%. Tato skutečnost je podporována více než 2 500 filtračními systémy nainstalovanými za posledních sedm let po celém světě. AKNEL Group a.s. přijímá plnou zodpovědnost za čištění, dokonce i v nejnáročnějším průmyslovém prostředí.

Nabízíme Vám mnohem více

Minimální potřeba údržby, dlouhá životnost filtrů a trvale vysoká filtrační výkonnost – to vše jsou výhody, které má AKNEL Group a.s. nad konkurencí.

Od problémové analýzy k realizaci

Dnes si většina populace uvědomuje, že znečištěný vzduch v průmyslové sféře má dopad na zdraví obyvatel, na budovy a stejně tak i na vybavení.

Pokud nás budete kontaktovat, první krok, který provedeme, bude důkladná a celková analýza problémů, potřeb a předpokladů použití. Změříme kvalitu ovzduší, prostudujeme stroje a zanalyzujeme vaše specifické požadavky.

Na základě pečlivé analýzy výsledků doporučíme a navrhneme řešení, která budou přizpůsobena potřebám každého jednotlivého případu pracovního procesu. Pomůžeme vám také s prostorovým plánem ve vašem výrobním provozu, umístěním filtrů a potrubí tak, aby velmi dobře splynuly s prostředím.

Všemi těmito kroky se snažíme maximální možnou mírou zmírnit dopad průmyslové výroby na pracovní prostředí zaměstnanců a životní prostředí.