AG WELDUST 10

Zařízení AG WELDUST 10 může být ve verzi mobilní společně  s odsávacím ramenem. Odsávací rameno má délku 3 metry.  Odsávací rameno je umístěno na otočném kloubu a je tedy  zaručen velký dosah. Znázorněno níže na obrázku. Zařízení může  být také dodáno bez HEPA filtru v případě požadavku.

PRINCIP ZAŘÍZENÍ WELDUST

Znečištěný vzduch vstupuje do zařízení skrze jeden otvor umístěný na třech stranách zařízení a pokračuje přes filtrační patrony (2), kde dochází k prvnímu a hlavnímu čištění vzduchu. Nečistoty, které jsou zachyceny v hlavních filtrech ulpívají na povrchu, případně padají rovnou dolů do nádoby na nečistoty (3). Vzduch dále pokračuje přes další části zařízení a prochází HEPA filtrem (7), kde dochází k úplnému dočištění odsávaného vzduchu. Zařízení disponuje automatickým čistícím systémem „CleanJet“ (4). CleanJet se skládá ze zásobníku stlačeného vzduchu a ventilů, které v každý přednastavený čas pročistí filtry. Ventilátor (5) je vybaven modulem pro vzdálenou kontrolu a regulaci.