Jak prodloužit životnost vašich kapalin?

Jak prodloužit životnost vašich kapalin?

Filtrace kapalin by měla být nedílnou součástí údržby o kapaliny a to z důvodu prodloužení životnosti kapalin a také k ochraně Vašich zaměstnanců, protože pokud je kapalina čistá, tak není kontaminovaná a neobsahuje tak látky, které by mohly iritovat...
Investice do nové laboratoře a měřících přístrojů

Investice do nové laboratoře a měřících přístrojů

Díky našemu dlouhodobému výzkumu a testování jsme  dospěli k přesvědčení, že nákupem zcela nových laboratorních přístrojů  můžeme kvalitu našich výrobků ještě více přiblížit potřebám našich odběratelů. Za tímto účelem jsme nakoupili přístroje a rozšířili...
Nová řada odlučovačů EcoMist

Nová řada odlučovačů EcoMist

Společnost AKNEL Group a.s. uvedla počátkem roku 2020 na trh zcela nové odlučovače aerosolů „EcoMist“ Dlouhodobý výzkum a testování potvrilo, že tento typ odlučovačů aerosolů bez problémů nahradí doposud nabízené odlučovače  na principu...
Procesní kapalina AG FRIGUO G 649

Procesní kapalina AG FRIGUO G 649

Nová, vysoce výkonná kapalina AG FRIGUO G 649 Celý svět hledá jak uspořit a minimalizovat náklady  při obrábění. U nás byla vyvinuta moderní syntetická vodou mísitelná  kapalina,  která svými přednostmi zcela předčila očekávání při obrábění...