Facility Management

V současné době již nestačí zákazníkovi dodat požadované produkty, ale zákazník žádá nejenom produkty, ale i služby, které s dodávanými produkty úzce souvisí.

Total Fluid Management

Total Fluid Managment je služba, která představuje v oblasti procesních kapalin, olejů a veškerých maziv komplexní řešení přímo na místě u zákazníka.

Total Fluid Managemet Je služba, která představuje v oblasti procesních kapalin, olejů a veškerých maziv komplexní řešení přímo na místě u zákazníka. V praxi to znamená převzetí celé správy olejového hospodářství externí firmou. Jejím úkolem je po převzetí zajistit komplexně službu přes objednávky, dodávky, plnění strojů, evidenci všech příjmů a výdejů. Výsledkem těchto činností je vyšší efektivita při používání maziv a celkové snížení nákladů na mazání, opravy a údržbu strojů a zařízení. Velkou výhodou je fakturace jedenkrát měsíčně za provedené služby a spotřebované produkty v daném období. Total Fluid Managemet je filosofie, jejíž podstatou jsou kvalitní poradenské služby.

Musí být komplexní, přesto však jsou přizpůsobeny podle individuálních požadavků a potřeb zákazníka. K tomuto slouží rozložení služby do jednotlivých stavebních kamenů, které může zákazník využívat dle svého výběru nebo je může spojit do menších celků dle potřeby. Každý zákazník tak sám rozhoduje o rozsahu prací a době trvání spolupráce. Tím tak získá neustálý a dokonalý přehled o svých nákladech. Kontrola je nezbytná k zajištění výrobních procesů a cílů společnosti. TFM je rozloženo do čtyř úrovní, přičemž samotný obsah prací si zákazník poskládá ze stavebních kamenů.

KOMPLEXNÍ SLUŽBA SESTAVENÁ PODLE POTŘEB ZÁKAZNÍKA Z JEDNOTLIVÝCH PODDODÁVEK

 • Vedení skladu – příjem, výdej
 • Emulze – plnění a doplňování nádrží, kontrola, měření a korektura hodnot
 • Oleje – plnění a doplňování
 • Monitoring – pravidelné analýzy a rozbory produktů a následné vyhodnocení
 • Evidence – prostřednictvím softwaru SDC+ (Secure Data Control)    

  • evidence naměřených hodnot a provedených úprav, každodenní
  • evidence spotřeby     
  • pro jednotlivé provozy, střediska, jednotlivé stroje a produkty.
  • On-line přístup zákazníkům zajištěn prostřednictvím internetu.
 • Filtry, filtrační materiály – dodávky, skladování, výměna
 • Pračky – plnění, kontrola, doplňování, výměny
 • Optimalizace – sjednocení produktů, výběr, návrh a zavedení optimálních produktů
 • Recyklace – pravidelná filtrace emulzí a olejových náplní
 • Přístroje – vybavení provozů potřebným technickým vybavením
 • Management – pravidelná koordinace a vzájemná konzultace prováděných činností
 • Likvidace – zajištění likvidace odpadů prostřednictvím smluvních partnerů
 • Fakturace – 1 x měsíčně

TFM – Free konsignační sklad

Služba, která pomůže zákazníkovi snížit ekonomické zatížení na skladových zásobách.

Konsignační sklad je tak skladem, ve kterém je uloženo zboží ve vlastnictví dodavatele. Základním rozdílem proti standardním skladům je proces příjmu a výdeje zboží, kdy naskladnění materiálu re-alizuje dodavatel na základě optimalizace závozů skladů a pohybu zboží na těchto skladech. Výdej pak realizuje odběratel a informaci o výdeji (spotřebě) materiálu předává dodavateli.Samostatná fakturace za odebraný materiál (produkty) probíhá proti jednotlivým výdejům ze skladu, nebo sou-hrnnou fakturou za celý uplynulý měsíc na základě evidence o výdeji. Samostatná objednávka se v procesu prá-ce s konsignačním skladem nevyžaduje, je nahrazena dokumentem „stav skladu“ nebo dokumentem „výdejka“.

Přímé přínosy služby TFM

N
snížení nákladů na údržbu
N

odborná péče důkladně vyškoleného personálu

N

komplexní zajištění dodávek produktů jedním dodavatelem

N

žádné vlastní skladové zásoby

N

měsíční fakturace pouze za skutečně spotřebované produkty

N

možná kontrola spotřeby na společnost / středisko / stroj / produkt

N

optimalizace životnosti provozních olejových náplní a procesních kapalin

N

využití vlastního personálu pro vlastní výrobní proces

N

online kontrola spotřeb prostřednictvím internetu

Napište nám

E-mail:

aknel@aknel.cz

INFOLINKA

+420 381 218 666-8

Kde nás najdete