Společnost AKNEL Group a.s. uvedla počátkem roku 2020 na trh zcela nové odlučovače aerosolů „EcoMist“

Dlouhodobý výzkum a testování potvrilo, že tento typ odlučovačů aerosolů bez problémů nahradí doposud nabízené odlučovače  na principu „odstředivých filtrů“ a ve všech ukazatelích jsou výhodnojší pro uživatele.

To díky vysoké odlučitelnosti aerosolů a dlouhé životnosti filtrů. To přináší nemalé ekonomické úspory a prodlužuje intervali servisů.

Pro více informací o jednotlivých typech kontaktujte naše obchodní oddělení