Průmyslová maziva a oleje

Již více než 10 let vyrábí  AKNEL Group a.s. vlastní průmyslová maziva a procesní kapaliny  pro obrábění.

Oleje a maziva pro průmysl v té nejvyšší kvalitě

Oleji a mazivy Aknel jsou naplněny stroje všech světových značek a výrobců a řadí se mezi širokou konkurenci v Evropě i Asii.

Od samého počátku spolupracujeme s několika zahraničními partnery v oblasti vývoje pro Evropský trh s průmyslovými mazivy a základovými oleji. Díky tomuto partnerství jsme mohli zaujmout na trhu s průmyslovými mazivy významné postavení. Naše produkty splňují ty nejpřísnější požadavky světových norem, kde prioritou společnosti AKNEL Group a.s. je prezentace výrobků šetrných k životnímu prostředí a zdraví lidí, na což jsou vynakládány nemalé finanční prostředky.

Avšak i přes široké spektrum širokého portfolia produktů je po nás často vyžadováno, abychom produkt zákazníkovi „ušili na míru“. V takovém případě využíváme svých dlouholetých poznatků, bohatých zkušeností, vlastní laboratoře a také partnerství s několika renomovanými osobnostmi a partnery v Evropě.

Společnost AKNEL Group a.s. je díky kvalitě svých výrobků takto schopna expandovat na celoevropský trh a poskytovat svým zákazníkům ta nejoptimálnější řešení v nejvyšší kvalitě.

V současné době má AKNEL Group a.s. již stabilizované portfolio produktů. Produkty společnosti dnes využívají významní producenti v automobilovém, strojírenském i ocelářském průmyslu.

AG FRIGUO®

Procesní kapaliny pro třískové obrábění a broušení

Jde o řezné oleje, maziva a kapaliny i bez aminů a kyseliny borité, na bázi minerálních olejů, polosyntetické a syntetické, u kterých je docílena vysoká životnost s potřebnými technickými vlastnostmi. Ve výrobním procesu jsou velmi úsporné nejenom díky pořizovací ceně, ale především svou dlouhou životností. Díky použití vybraných surovin je minimalizován vznik kožních alergií člověka. Široké spektrum našich produktů je vyvinuto na základu kvalitního minerálního oleje a určené pro celoplošné nasazení pro třískové obrábění, včetně broušení. Jedná se tak o produkty, které vybaveny základovým olejem, emulgátory, antikorozními aditivy a případně pro zvýšení výkonu jsou použita výkonnostní aditiva.

SYNTETICKÉ KAPALINY

Moderním trendem v oblasti obrábění a ekologie jsou výrobky, které neobsahují minerální ani rostlinný olej a jedná se tak o plně syntetický produkt. Dnes již tyto produkty nejsou určeny pouze pro broušení, neboť zde je vyžadován zcela transparentní produkt, ale i pro třískové obrábění, kovoobrábění, honování a tváření. V kombinaci vybraných surovin a aditiv je možno dosáhnout vysokého výkonu a nízké spotřeby.

VLASTNOSTI PROCESNÍCH KAPALIN

  • jemně disperzní – mléčné emulze
  • vysoká stabilita, nepatrné ztráty výnosem
  • velmi odolné vůči mikroorganismům
  • vynikající chladicí účinek
  • velmi dobrá filtrovatelnost
  • extrémně malá pěnivost i při vysokých tlacích čerpadel
  • šetrné pro životní prostředí
  • použití pro různé kvality vod

SERVISNÍ PRODUKTY

Není na světě procesní kapaliny a ani výrobní provoz, kde není nutno použít a aplikovat servisní produkt. Minimálně před nasazením nového produktu je nutno celý systém důkladně vyčistit a zbavit možného mikro-bakteriálního napadení. Právě na tyto případy je nutno aplikovat servisní produkty s určitým použitím a následným efektem. Před aplikací vždy dbejte pokynů uvedených v technických listech jednotlivých produktů

AG MINUO®

Procesní oleje pro třískové obrábění

Procesní oleje, vodou nemísitelné pro třískové obrábění a broušení. Speciální vlastnosti jednotlivých druhů olejů jsou závislé na složení a působení chemických látek v součinnosti použitého druhu základních olejů. Produkty se vyznačují prodloužením životnosti nástrojů, minimálním odparem, bez nepříznivých účinků na obsluhu strojů a minimálním výnosem. Produkty určené pro třískové obrábění všech druhů materiálů. Vhodné jak pro soustružení, závitování a hluboké vrtání. Vybrané produkty jsou vybavené EP/AW aditivy pro podporu nejsložitějších procesů obrábění jako jsou protahování a hluboké vrtání vysoce legovaných materiálů

AG EXACUO®

Procesní oleje pro broušení a honování

Technologicky vyvinuté oleje na přesné dokončovací procesy. Jsou vybaveny speciálními aditivy pro snížení tvorby mlhoviny a vynikajícím výplachem. Tím je zaručeno při dokončovacích operacích dosažení požadovaného povrchu a přesnosti.

AG FORM®

Procesní maziva pro tváření za studena

Speciální procesní maziva vhodné pro beztřískovou výrobu dílů. Tento způsob výroby se řadí v současnosti k nejekonomičtější a také nejproduktivnější. Tvářecí, lisovací a tažné oleje jsou vyvinuty tak, aby minimalizovaly jejich použití. Specialisté stále vyvíjejí a zdokonalují produkty pro zápustkové kování na bázi grafitu a tlakového lití hliníku. Vhodné pro tváření ocelových výlisků. Produkty obsahují kombinaci EP aditiv a v některých případech i aktivní síru. Žádné produkty neobsahují chlór ve formě krátkých a středně dlouhých řetězců.

Produkty pro minimální mazání

Použití těchto výrobků je při dělení materiálu a také při samotném obrábění složitých dílců. Jeho výhodou je, že obrobek po dokončení procesu obrábění je naprosto suchý a nedochází tak ke ztrátám z výnosu na obrobcích.

Produkty odparné

Vhodné pro lisování a nenáročného tváření, kde je vyžadováno rychlé oschnutí před dalším použitím obrobku nebo případně povrchovou úpravou.

Produkty střižné

Použití těchto produktů je při sériové výrobě dílců. Produkty se vyznačují vysokým obsahem aktivních EP přísad, které zajišťují nízké opotřebení nástrojů a také minimální otřepy na vyrobených dílcích.

AG RUSTOP®

Ochrana proti korozi

Ochrana proti korozi pro venkovní i vnitřní použití. V produktové paletě naleznete široké spektrum jak pro dlou-hodobou, tak i krátkodobou konzervaci, ale také vodou ředitelné produkty s minimální tvorbou vrstvy na povrchu konzervovaných částí.

Vlastní vývojové středisko

Právě do vývoje jsou již delší dobu investovány nemalé finanční částky. Při vývoji našich procesních kapalin a olejů spolupracujeme s vývojáři z celého světa. Naše výrobky jsou dlouhodobě testovány ve zkušebně na našich obráběcích CNC strojích, která svou rozlohou a strojním vybavením patří k největším u nás. Testovány jsou rovněž na nejmodernějším přístroji Microtap TTT-Systém PCA 4, který vlastníme jako jediní výrobci maziv v České a Slovenské republice.

Výsledky měření a vyhodnocení nám pak udávají jasný směr ve využití různých aditiv, aby byl synergicky a plně využit potenciál našich výrobků. Výsledky pravidelně porovnáváme s konkurencí a díky tomu jsme neustále s produkty AKNEL v popředí ve výkonnosti v porovnání s konkurencí. Každý náš výrobek je před nasazením testován na různých typech materiálů jak při tváření, tak i při řezání závitů.

Dalšími důležitými testy, kterým musí produkty procházet, jsou korozní testy a testy na pryže a gumová těsnění.

Total Fluid Management

Facility Management

Total Fluid Managemet je služba, která představuje v oblasti procesních kapalin, olejů a veškerých maziv komplexní řešení přímo na místě u zákazníka.

Napište nám

E-mail:

aknel@aknel.cz

INFOLINKA

+420 381 218 666-8

Kde nás najdete